Chủ Nhật , 14 Tháng Bảy 2024
Home » Tin tức » TPHCM tăng trưởng ổn định, xác định các giải pháp đột phá

TPHCM tăng trưởng ổn định, xác định các giải pháp đột phá

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương được tổ chức sáng 6/7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thống nhất cao với các báo cáo tại hội nghị, đặc biệt là kết quả tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, trong kết quả chung đó, TPHCM cũng đạt được những kết quả khá.

Kinh tế tăng trưởng ổn định

6 tháng đầu năm, một số ngành, lĩnh vực kinh tế của TPHCM tăng trưởng ổn định, cao hơn so với cùng kỳ. Trong đó, tăng trưởng chung đạt 6,46%, tổng mức bán lẻ hàng hóa-dịch vụ tăng 8,8%, xuất khẩu tăng 13,1%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5%, thu ngân sách đạt 55,7% (tăng 18% so với cùng kỳ).

Các hoạt động văn hóa-xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh của TPHCM được bảo đảm. TPHCM đã tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc, bước đầu mang lại kết quả nhất định.

Theo đó, Thành phố đã lập danh mục 50 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đang tập trung kiểm điểm, rà soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng; cơ bản hoàn tất hồ sơ quy hoạch Thành phố, đang trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nội dung về cơ chế chính sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội cũng đang được triển khai và có kết quả bước đầu tích cực.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đối mặt với những hạn chế, như: Tăng trưởng quý II thấp hơn cả nước; thu hút đầu tư FDI giảm 19,5%; giải ngân đầu tư công chỉ đạt 14,3%; tổng vốn doanh nghiệp đăng ký giảm 28,3% (số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng nhưng số vốn thì giảm).

Xác định các giải pháp đột phá

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong quý III và 6 tháng cuối năm, TPHCM sẽ tập trung cao độ cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt từ động lực đầu tư và tiêu dùng.

TPHCM đang cập nhật kịch bản tăng trưởng cuối năm và xác định các giải pháp đột phá, phấn đấu đạt tăng trưởng 7-7,5%.

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương được tổ chức sáng 6/7, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thống nhất cao với các báo cáo tại hội nghị, đặc biệt là kết quả tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, trong kết quả chung đó, TPHCM cũng đạt được những kết quả khá.

Kinh tế tăng trưởng ổn định

6 tháng đầu năm, một số ngành, lĩnh vực kinh tế của TPHCM tăng trưởng ổn định, cao hơn so với cùng kỳ. Trong đó, tăng trưởng chung đạt 6,46%, tổng mức bán lẻ hàng hóa-dịch vụ tăng 8,8%, xuất khẩu tăng 13,1%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,5%, thu ngân sách đạt 55,7% (tăng 18% so với cùng kỳ).

Các hoạt động văn hóa-xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh của TPHCM được bảo đảm. TPHCM đã tổ chức đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tập trung tìm cách tháo gỡ các dự án vướng mắc, bước đầu mang lại kết quả nhất định.

Theo đó, Thành phố đã lập danh mục 50 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn đang tập trung kiểm điểm, rà soát tiến độ theo từng tuần, từng tháng; cơ bản hoàn tất hồ sơ quy hoạch Thành phố, đang trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các nội dung về cơ chế chính sách theo Nghị quyết 98 của Quốc hội cũng đang được triển khai và có kết quả bước đầu tích cực.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, trong 6 tháng đầu năm, TPHCM đối mặt với những hạn chế, như: Tăng trưởng quý II thấp hơn cả nước; thu hút đầu tư FDI giảm 19,5%; giải ngân đầu tư công chỉ đạt 14,3%; tổng vốn doanh nghiệp đăng ký giảm 28,3% (số lượng doanh nghiệp đăng ký tăng nhưng số vốn thì giảm).

Xác định các giải pháp đột phá

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, trong quý III và 6 tháng cuối năm, TPHCM sẽ tập trung cao độ cho các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt từ động lực đầu tư và tiêu dùng.

TPHCM đang cập nhật kịch bản tăng trưởng cuối năm và xác định các giải pháp đột phá, phấn đấu đạt tăng trưởng 7-7,5%.

Nguồn: chinhphu.vn