Thứ Hai , 15 Tháng Bảy 2024
Home » Kinh tế » TPHCM đã giải ngân 51.754 tỷ đồng vốn ưu đãi

TPHCM đã giải ngân 51.754 tỷ đồng vốn ưu đãi

Thông qua Chương trình Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, nhiều gói tín dụng cụ thể khác cũng được giải ngân, gắn với các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như: Giảm lãi suất cho vay cũ, cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới với lãi suất thấp; tăng hạn mức tín dụng…

Chiều 21-3, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, sau 2 tháng đầu năm 2024, Chương trình Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp TPHCM năm 2024 tại TPHCM với quy mô gói tín dụng 509.864 tỷ đồng đã có 15.390 khách hàng được giải ngân 51.754 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, chiếm 10,2% gói tín dụng.

Theo ông Lệnh, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn thấp, kết quả này rất tích cực nên ngành ngân hàng TPHCM đang tiếp tục phát huy và sẽ nỗ lực thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Việc giải ngân tốt gói tín dụng này không chỉ đảm bảo chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước được thực thi mà còn hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Theo đó, có gần 15.400 khách hàng, là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại TPHCM tiếp cận được gói tín dụng này, được giảm lãi suất cho vay cũ, cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ, vay lãi suất thấp, tăng hạn mức tín dụng… để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có thêm cơ hội tăng trưởng và phát triển.

Chiều 21-3, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, sau 2 tháng đầu năm 2024, Chương trình Kết nối ngân hàng – doanh nghiệp TPHCM năm 2024 tại TPHCM với quy mô gói tín dụng 509.864 tỷ đồng đã có 15.390 khách hàng được giải ngân 51.754 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, chiếm 10,2% gói tín dụng.

Theo ông Lệnh, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng còn thấp, kết quả này rất tích cực nên ngành ngân hàng TPHCM đang tiếp tục phát huy và sẽ nỗ lực thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Việc giải ngân tốt gói tín dụng này không chỉ đảm bảo chính sách tiền tệ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước được thực thi mà còn hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Theo đó, có gần 15.400 khách hàng, là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã tại TPHCM tiếp cận được gói tín dụng này, được giảm lãi suất cho vay cũ, cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ, vay lãi suất thấp, tăng hạn mức tín dụng… để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó có thêm cơ hội tăng trưởng và phát triển.

Theo SGGP