Chủ Nhật , 19 Tháng Năm 2024
Home » Tin tức » Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao nhất

Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao nhất

Chiều 30/10, UBND TPHCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đánh giá, tình hình kinh tế – xã hội TPHCM tháng 10, 10 tháng đầu năm 2023 tiếp tục ổn định; kinh tế có tăng trưởng, cải thiện dần. Các chỉ số về sản xuất công nghiệp, doanh thu thương mại, du lịch, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp… tuy không đạt điểm số cao nhưng có sự cải thiện so với các tháng trước, kể cả xuất nhập khẩu là lĩnh vực khó khăn nhất những tháng trước thì đà giảm cũng cải thiện hơn.

Bên cạnh đó là sự chuyển biến trong hệ thống chính trị nói chung, hệ thống chính quyền và cán bộ công chức nói riêng. Chất lượng công vụ được cải thiện; công tác phối hợp, thời gian, tiến độ, chất lượng giải quyết công việc cũng như tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức cũng được cải thiện hơn. TP cũng đã dồn sức tham mưu cụ thể hóa nhiều nội dung cơ chế, chính sách của Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; đây là khối lượng công việc rất lớn.

TPHCM cũng mở rộng các hoạt động liên kết vùng, qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp, kích cầu thương mại, tiêu dùng, du lịch. Hoạt động đối ngoại cũng được tăng cường và đạt kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng nhìn nhận kinh tế TPHCM phục hồi chậm, đặc biệt giải ngân đầu tư công chậm và đạt thấp cần được đặc biệt tập trung trong 2 tháng cuối năm 2023.

Về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung rà soát những tồn tại trong 10 tháng đầu năm để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM giao; chuẩn bị kỹ các nội dung trình HĐND TP tại kỳ họp chuyên đề (dự kiến ngày 11/11) và kỳ họp cuối năm.

Về Nghị quyết số 98 của Quốc hội, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở ngành tập trung tham mưu UBND TP trình Chính phủ ban hành ít nhất 2 Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 98, chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo; triển khai các nội dung của Nghị quyết số 98 đã được thông qua và chuẩn bị các nội dung trình HĐND TP tại kỳ họp sắp tới.

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP đề nghị các sở ngành, địa phương kiên trì thực hiện mục tiêu giải ngân 95%. Thống kê cho thấy đến giờ đã có 479 dự án giải ngân trên 95%, trong đó có 320 dự án đã giải ngân 100%. Với một số dự án gặp khó khăn do lý do khách quan thì quyết tâm giải ngân không dưới 80%.

Chủ tịch UBND TP đề nghị các chủ đầu tư quán triệt, phân công lực lượng thực hiện thi đua 60 ngày giải ngân đầu tư công; 19 đơn vị chưa gửi bảng cam kết tiến độ phải gửi ngay trong ngày hôm nay, những đơn vị không gửi sẽ lập danh sách để phê bình, xem xét xử lý. Các đơn vị dự báo giải ngân dưới 80% thì cần tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Các sở ngành TP tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư công.

Đối với công tác quy hoạch, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cũng đề nghị các sở ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính Thành phố cuối năm 2023; cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index; chuẩn bị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TP theo Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND TP.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa gắn với du lịch, qua đó kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch; các giải pháp đảm bảo an sinh, chăm lo Tết; đào tạo nghề cho người lao động; triển khai các dự án theo Nghị quyết 98 trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao gắn với triển khai các công trình, dự án trọng điểm cấp TP, cấp ngành để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các sở ngành, địa phương chuẩn bị tổng kết năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy; an ninh trật tư; an toàn giao thông…

Minh Thư