Chủ Nhật , 14 Tháng Bảy 2024
Home » Giáo dục - Y tế » Thu quỹ phụ huynh hơn 310 triệu đồng: Sở GD&ĐT TPHCM ra văn bản chấn chỉnh

Thu quỹ phụ huynh hơn 310 triệu đồng: Sở GD&ĐT TPHCM ra văn bản chấn chỉnh

Bảng chi của lớp 1/2 Trường Tiểu học Hồng Hà do phụ huynh cung cấp

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản chấn chỉnh hoạt động thu chi đầu năm. Trong đó, nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Văn bản trên nêu rõ: Vừa qua, một số báo đăng bài phản ánh về các khoản thu chi đầu năm học 2023 – 2024 tại một vài trường học, gây dư luận không tốt cho cha mẹ học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn.

Các trường phải nộp kế hoạch vận động tài trợ để Phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo (theo phân cấp quản lý) phê duyệt. Sau khi được duyệt kế hoạch, nhà trường mới tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.

– Yêu cầu nhà trường làm kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ về mục đích, đối tượng thụ hưởng; kế hoạch triển khai thực hiện; dự toán kinh phí (có bảng dự toán kinh phí và bảng báo giá kèm theo).

– Trường phải nêu được những khó khăn hoặc nhu cầu cần thiết của đơn vị để lập kế hoạch vận động tài trợ thiết thực, hiệu quả.

– Sở khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Tức là nhà tài trợ mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục.

Sở cũng đề nghị cơ sở giáo dục mở rộng đối tượng tài trợ, không tập trung vào việc vận động từ phụ huynh.

Sở nêu rõ việc thành lập và hoạt động của tổ tiếp nhận tài trợ tại cơ sở giáo dục cần thực hiện đầy đủ về cơ cấu, phương thức, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, sử dụng tài trợ.

Nhà trường cần thông tin tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch vận động tài trợ sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó cần cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của đơn vị.

Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55. Trong đó cần lưu ý:

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ cho các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không sử dụng các khoản phí của Ban đại diện vào 8 khoản thu đã được quy định theo Thông tư 55.

Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị thống nhất với Trưởng ban ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí cho ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị phòng GD&ĐT các quận, huyện phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND các quận huyện và TP Thủ Đức ban hành hướng dẫn thu, chi đối với các cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý.

Các cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ được tổ chức thu các khoản thu sau khi đã có công văn hướng dẫn của cấp quản lý về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2023 – 2024 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn theo phân cấp.

Tham mưu UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định, có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.