Chủ Nhật , 19 Tháng Năm 2024
Home » Tin tức » HĐND TPHCM thông qua 107 nghị quyết liên quan đến đời sống thiết thực của người dân

HĐND TPHCM thông qua 107 nghị quyết liên quan đến đời sống thiết thực của người dân

Sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM khóa X đã bế mạc vào chiều 19/9/2023. Trong phiên làm việc buổi chiều, HĐND TPHCM tiếp tục xem xét, biểu quyết thông qua các tờ trình quan trọng của UBND TPHCM.

Trong đó, HĐND TP xem xét thống nhất thông qua 9 nội dung Nghị quyết cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; cho ý kiến 8 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề an sinh – xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – văn hóa – y tế – giáo dục, bảo đảm quốc phòng – an ninh…

HĐND TP cũng xem xét, cho chủ trương 87 nghị quyết về những công trình cấp bách, dự án trọng điểm nhóm A, B góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, 3 nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

HĐND TP cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và hoạt động HĐND TPHCM nửa nhiệm kỳ qua.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá, sau 1 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp thứ mười một (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Nhằm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu UBND TP tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý và vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội”; đồng thời, đề nghị UBND TP, các cấp, các ngành, tiếp tục tập trung triển khai toàn diện, quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác năm; rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả; khẩn trương phân bổ các nguồn vốn theo quy định là cấp ngân sách Nhà nước, trước mắt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đảm bảo yêu cầu, quy định đề ra.

Ngay sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ khẳng định, Thường trực HĐND TP sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị của đại biểu về những bất cập từ thực tiễn hoạt động của HĐND trong công tác giám sát, nhất là trong điều kiện TP thực hiện chính quyền đô thị, từ đó, tạo cơ sở để HĐND TP  đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các Luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động giám sát của HĐND.

Song song đó, HĐND TP sẽ tiếp tục tập trung các giải pháp lãnh đạo thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TPHCM trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026”; phối hợp chặt chẽ giữa giám sát của HĐND với kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội và giám sát của Nhân dân. HĐND TP cũng sẽ quan tâm đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, lấy việc tổ chức các kỳ họp không giấy, kết hợp trực tiếp với trực tuyến, xây dựng phần mềm giám sát giải quyết khiếu nại của công dân làm khâu đột phá…