Chủ Nhật , 19 Tháng Năm 2024
Home » Giáo dục - Y tế » Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

(DNNN) – Sáng 10/6, tại Trường Đại học Phenikaa, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Minh Chính dự lễ và phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”, do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội khuyến học Việt Nam tổ chức).

Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà Nội với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đây là phong trào quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hành động về xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng xã hội học tập, Thủ tướng đề nghị, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức xã hội và của từng người dân về vai trò của xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức, phù hợp với các đối tượng, từng địa phương thông qua các mô hình mới, cách làm hay.

Thủ tướng chỉ đạo huy động sự chung tay đóng góp toàn xã hội để tạo sức mạnh tổng hợp cả về nguồn lực, về vật chất, ý chí và quyết tâm, tạo đột phá trong phát triển xã hội học tập.

 “Chúng ta phải chung sức, đồng lòng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tạo động lực, truyền cảm hứng để người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập, cả nước học tập. Học tập mọi lúc, mọi nơi, học tập trên mọi lĩnh vực để hoàn thiện mình về đức, trí, thể, mỹ. Học tập để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa; phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc 5 châu, không thua kém bất kỳ đất nước nào trên thế giới”, Thủ tướng mong muốn.

Phát biểu hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định: Để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030 theo các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ vừa phát động, Bộ GD&ĐT sẽ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”, để tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Bằng mọi biện pháp để Đề án này đi vào thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực.

Với chức năng, nhiệm vụ các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố sẽ chủ động xây dựng Kế hoạch thống nhất hành động hưởng ứng tích cực phong trào thi đua bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh đã trình bày báo cáo đề dẫn của Bộ GD&ĐT, Hội Khuyến học Việt Nam để gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An; Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Phú Thọ đã có bài phát biểu hướng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030″.

Vân An