Chủ Nhật , 14 Tháng Bảy 2024
Home » Doanh nghiệp » Năm 2023 Gemadept : Vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội

Năm 2023 Gemadept : Vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội

(DNNN) – Sáng ngày 09/6, Công ty CP Gemadept (Mã chứng khoán GMD) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên, tổng kết những thành quả đạt được trong năm 2022, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng thời đề ra các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 và giai đoạn tới.

Kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2022

Năm 2022 doanh thu thuần của Gemadept duy trì mức tăng trưởng đạt 22%, bằng 103% kế hoạch năm đã đăng ký, về đích với 3.898 tỷ đồng, đóng góp chính từ hoạt động khai thác Cảng, với tỷ trọng gần 80%. Lợi nhuận trước thuế cán mốc 1.308 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ và đạt 131% kế hoạch.

Lợi nhuận từ 02 hoạt động cốt lõi là khai thác Cảng và Logistics, tỷ trọng đóng góp lần lượt là 76% và 24% trong tổng lợi nhuận, phát huy hiệu quả hệ sinh thái cảng và logistics trong chiến lược của Gemadept.

Trong năm 2022 Gemadept đã hoàn thiện thi công cụm Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 02 tại Hải Phòng đúng tiến độ, đạt yêu cầu tiến độ, chính thức đưa vào hoạt động vào ngày 24/05/2023. Quy mô giai đoạn 01 và 02 là 42 ha, 880 m cầu bến và công suất 1,2 triệu TEU/năm. Diện tích toàn cụm cảng là 65 ha, tổng công suất thiết kế 03 giai đoạn là 02 triệu TEU/năm. Sở hữu 07 cần bến kéo dài 1,5km và năng lực tiếp nhận cỡ tàu container lên tới 48.000 DWT, khi hoàn thiện, cụm cảng Nam Đình Vũ sẽ là cảng sông lớn nhất và quy mô nhất tại miền Bắc, có thể đón được tàu Feeder, tàu nội Á lớn nhất khu vực cảng sông.

Tại phía Nam; Gemalink đã trở thành một cảng kiểu mẫu và là niềm tự hào của người Việt khi ghi tên vào Top 19 thương cảng của thế giới có khả năng tiếp nhận thế hệ siêu tàu Megaship lớn nhất thế giới hiện nay. Cảng đã hoàn thành nạo vét độ sâu khu nước trước bến đến 16,5 m, Bộ GTVT nạo vét độ sâu luồng đến 250.000 DWT. Ngoài ra; Gemadept đã đầu tư nhiều phương tiện thiết bị mới cho hoạt động khai thác của Gemalink, Cảng Bình Dương và Phước Long ICD.

Bên cạnh những thành quả sản xuất kinh doanh đã đạt được. Gemadept đang trong quá trình số hóa và xanh hóa mạnh mẽ. Ứng dụng Căng thông minh Smart Port và các phần mềm tiên tiến khác đã được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống Cảng của Gemadept, đem đến nhiều tiện ích vượt trội cho các khách hàng, đối tác. Đồng thời, với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động về Môi trưởng (E – Enviromental) – Xã hội (S – Social) – Quản trị (G – Governance), Công ty đã thành lập Ban ESG và tiên phong thực hiện kiểm kê phát thải khí nhà kính, đồng thời xây dựng lộ trình giảm thiểu phát thải hướng đến một Gemadept phát triển xanh hơn và bền vững hơn.

Năm 2023, vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội

Với quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu dài hạn, các cam kết với cổ đông trong bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam có những cơ hội nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt chỉ tiêu Doanh thu và LNTT lần lượt là 3.920 tỷ đồng và 1.136 tỷ đồng, tương đương 103% và 114% so với kế hoạch năm 2022.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh đạt được trong năm trước, kết quả thoái vốn thành công cảng Nam Hải Đình Vũ và kế hoạch đầu tư kinh doanh năm 2023, Công ty sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền là 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu).

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc tạm dừng phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiệu hữu theo Nghị quyết số 056/NQ-ĐHĐCĐ-GMD ngày 25/04/2022 của ĐHĐCĐ cổ đông thường niên năm 2022. Nếu điều kiện thị trường thuận lợi và phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn theo kế hoạch và phương án sử dụng vốn sau điều chỉnh, HĐQT sẽ trinh lại ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành mới.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ Gemadept 2023 đã thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty nhằm mục tiêu triển khai đảm bảo tính pháp lý và thành công chiến lược công nghệ thông tin đồng bộ giữa Công ty và các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Đặc biệt, Đại hội đồng Cổ đông Gemadept năm 2023 đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, kế thừa những thành quả vượt trội đã đạt được trong nhiệm kỷ trước, tiếp tục dẫn dắt Công ty hoàn thành tầm nhìn 2025 và đạt đến những mục tiêu tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới. Bầu ra 10 thanh viên mới nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau: Đỗ Văn Nhân, Chu Đức Khang, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Minh Nguyệt, Vũ Ninh, Bùi thị Thu Hương, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thái Sơn, Lâm Đình Dũng…

Cụm cảng Nam Đình Vũ đang được triển khai xây dựng

Vượt qua khó khăn, đón đầu cơ hội, Gemadept sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao năng lực hệ sinh thái Cảng và Logistics nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, sớm triển khai tiếp giai đoạn 3 của Cụm cảng Nam Đình Vũ, mục tiêu đưa vào khai thác trong năm 2025. Khi hoàn thiện đầu tư cả 3 giai đoạn, cụm cảng Nam Đình Vũ sẽ phát huy tối đa lợi thế, đem đến những giá trị vượt trội cho các khách hàng, đối tác.

Ngày 31/5/2023 vừa qua, Gemadept công bố thông tin về việc hoàn tất thoái vốn toàn bộ cổ phần của Công ty tại Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm tập trung nguồn lực phát triển cụm Cảng Nam Định Vũ trở thành cảng sông lớn nhất miền Bắc. Tại cửa ngõ phía Nam, cảng nước sâu Gemalink đang được hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng giải đoạn 2, nâng công suất lên 3 triệu TEU/năm, sẽ đưa vào hoạt động từng phần đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn kinh tế phục hồi.

Trên cơ sở các thành quả đạt được của năm 2022, bên cạnh những dự báo nhiều biến động và thách thức của năm 2023, thị trường được kỳ vọng vẫn sẽ tiếp tục đem lại nhiều cơ hội phát triển cho Gemadept. Trong năm 2023 và lộ trình đến năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các định hướng trọng tâm nhằm đạt được mục tiêu phát triển hệ sinh thái tích hợp Cảng và Logistics bền vững.

Mai Ngân