Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home » Doanh nghiệp » Công ty TNHH CXC Global VN công bố nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Công ty TNHH CXC Global VN công bố nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

1.Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CXC GLOBAL VN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CXC GLOBAL VN COMPANY LIMITED

2. Giấy phép hoạt động: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 8570/2023/13/SLĐTBXH-VLATLĐ cấp lần đầu ngày 20/04/2023 bởi Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

3. Mã số doanh nghiệp: 0315094298

4. Địa chỉ trụ sở chính: VietPhone Building-3, số 64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5. Điện thoại: 0283 861 4213

6. Email: Info@cxcglobal.com

7. Website: www.cxcglobal.com

8. Lĩnh vực hoạt động:

a Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

Chi tiết: cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm.

b.Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực.

9. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Trần Thị Mai

Giới tính: Nữ

Chức danh: Giám đốc

Quốc tịch: Việt Nam

Điện thoại: 0283 861 4213

Địa chỉ liên lạc: VietPhone Building-3, số 64 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam