Thứ Bảy , 30 Tháng Chín 2023
Home » Bất động sản » Không để tồn đọng hồ sơ nhà đất ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân

Không để tồn đọng hồ sơ nhà đất ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa có văn bản gửi Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM và Giám đốc 22 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận huyện và TP Thủ Đức về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoạt động công vụ trong hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai năm 2023.

Giám đốc Sở TN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng (trái) kiểm tra công tác lưu trữ hồ sơ tại chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Nhà Bè

Theo đó, yêu cầu lãnh đạo hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai thường xuyên quán triệt đơn vị phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử và các hoạt động công vụ; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ.

Nay Giám đốc Sở tiếp tục giao Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, Đề án vị trí việc làm để thực hiện phân bổ số lượng người làm việc cho từng phòng, ban chuyên môn và các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, TP Thủ Đức làm cơ sở quản lý, sử dụng, tuyển dụng viên chức và người lao động.

Quán triệt viên chức, người lao động tại đơn vị phải tuân thủ quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, các quy định pháp luật về viên chức và chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát đi đôi với nắm chắc tình hình tư tưởng của đội ngũ viên chức và người lao động để kịp thời có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn và xử lý hành vi vi phạm (nếu có).

Đánh giá năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của giám đốc các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, TP Thủ Đức trong việc thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc Sở ủy quyền làm cơ sở thực hiện công tác cán bộ theo quy định…

Yêu cầu Ban Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện, TP Thủ Đức tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và hoạt động công vụ; đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc, không để công việc tồn đọng, ách tắc ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Giao Giám đốc các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận huyện và TP Thủ Đức quán triệt viên chức, người lao động tại chi nhánh chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc không để người dân và doanh nghiệp phải chờ đợi.

Tăng cường giám sát chặt chẽ, nắm bắt tình hình tư tưởng của viên chức, người lao động; quy tụ, đoàn kết đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có biện pháp nhắc nhở, uốn nắn những trường hợp có biểu hiện tiêu cực và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm…

Theo SGGP