Thứ Hai , 15 Tháng Bảy 2024
Home » Doanh nghiệp » Công ty TNHH Robert Walters Việt Nam công bố nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Công ty TNHH Robert Walters Việt Nam công bố nội dung giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

CÔNG TY TNHH ROBERT WALTERS VIỆT NAM

CÔNG BỐ NỘI DUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

  1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ROBERT WALTERS VIỆT NAM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROBERT WALTERS VIETNAM COMPANY LIMITED

  1. Giấy phép hoạt động: Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm số 3693/2023/05/SLĐTBXH-VLATLĐ cấp lần đầu ngày 27/5/2011 thay đổi lần thứ 6 ngày 23/02/2023 bởi Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
  2. Mã số doanh nghiệp: 0310477226
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 1, Lầu 9 và Phòng 4, Lầu 3, The Metropolitan, 235 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  4. Điện thoại: 028 3520 7900
  5. Email: hochiminh@robertwalters.com.vn
  6. Website: www.robertwalters.com.vn
  7. Lĩnh vực hoạt động:

a.Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Ngành chính)

Chi tiết: cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm.

b.Hoạt động tư vấn quản lý

Chi tiết: cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực.

9. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Richard John Harris

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 28/6/1974

Quốc tịch: Anh

Số giấy chứng thực cá nhân: 563784108

Ngày cấp: 12/11/2019

Nơi cấp: Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Địa chỉ thường trú: 15 Brouncker Road, London, W3 8AE, United Kingdom and Northern Ireland

Địa chỉ liên lạc: Phòng 1, Lầu 9, The Metropolitan, 235 Đường Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam