Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2024
Home » Tin tức » TPHCM phải phát triển cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng là đầu tàu kinh tế

TPHCM phải phát triển cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng là đầu tàu kinh tế

Sáng 12/7, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì buổi làm việc với TPHCM về đánh giá thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005, Kết luận số 27-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của TPHCM.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng, lãnh đạo các Ban của Thành ủy, sở – ban – ngành TP.

TPHCM đóng góp cao nhất vào tăng trưởng của vùng

Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết 53, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, với vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở vùng chuyển tiếp giữa Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, vị trí trung tâm của khu vực Đông Nam Á, cửa ngõ giao lưu quốc tế, TPHCM đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư và trở thành đầu mối giao lưu với các vùng trong cả nước và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong phát triển vùng.

Giai đoạn 2016-2020, TPHCM đóng góp cao nhất vào tốc độ tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp 3,48 điểm phần trăm, các địa phương còn lại của vùng Đông Nam Bộ đóng góp 2,03 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng 5,51% của cả vùng. Nếu xét vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, riêng TPHCM đóng góp 3,24 điểm phần trăm, các địa phương còn lại đóng góp 2,41 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng 5,65% của cả vùng.

TPHCM có sức hút và sức lan tỏa lớn đối với nguồn vốn đầu tư vào TP và đầu tư của TP ra vùng Đông Nam bộ và cả nước. Các doanh nghiệp TP đã đẩy mạnh đầu tư ra các tỉnh trong vùng, góp phần quan trọng vào phát triển của vùng và các địa phương trong cả nước, hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu.

TPHCM là trung tâm ngân hàng, tài chính, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục đào tạo của vùng, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao về dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ khám chữa bệnh, hỗ trợ nghiên cứu phát triển cho các doanh nghiệp trong vùng…

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng hợp tác, liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam còn nhiều thách thức, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Cụ thể, trong những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam bộ chậm lại và chậm hơn tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Điều này làm giảm tỷ trọng trong cơ cấu kinh tế cả nước.

Vai trò đầu mối xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước cũng giảm dần, cả tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu so cả nước.

Các địa phương trong vùng còn có sự chênh lệch lớn về quy mô kinh tế. TPHCM chiếm trên 50% GRDP của vùng, các địa phương còn lại chiếm tỷ trọng thấp. Sự tăng trưởng chậm lại của TPHCM ảnh hưởng đến tăng trưởng chung của vùng.

Bên cạnh đó, sự phối hợp, phát triển vùng dựa trên khai thác những tiềm năng và lợi thế của từng địa phương trong thời gian qua còn nhiều bất cập, phân bổ vốn không hợp lý để vùng tiếp tục phát triển.

Hạ tầng giao thông kết nối giữa các địa phương trong vùng, giữa các khu công nghiệp với hệ thống cảng biển thời gian qua chưa được đầu tư đồng bộ, quá tải, dẫn đến sử dụng các nguồn lực kém hiệu quả, ảnh hưởng đến phát triển của vùng.

Các quy hoạch vùng được lập trong thời gian qua nhìn chung chưa góp phần thúc đẩy phát triển các địa phương trong vùng theo hướng khai thách những tiềm năng và lợi thế của từng địa phương trong vùng. Nguồn nhân lực cho phát triển vùng chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Vai trò của Hội đồng vùng trong những năm qua còn mờ nhạt trong việc điều phối các hoạt động của vùng; chủ yếu mang tính chất tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện các định hướng là chính…

Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu nhiều đề xuất, kiến nghị đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng như: Mở rộng việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong vùng, nâng cao tính tự chủ tự chịu trách nhiệm của địa phương trong một số lĩnh vực; nhanh chóng triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm cụ thể hóa phát triển vùng Đông Nam Bộ thành vùng năng động, đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng; hoàn thiện hệ thống pháp lý đủ mạnh về vùng; ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm của vùng; phát triển hệ thống phân phối hàng hóa, phân bố phù hợp với nhu cầu của từng khu vực dân cư;…

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đề nghị cần có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 53, trong đó xác định trong giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải đạt được mục tiêu cao hơn mục tiêu cả nước đề ra để vừa đóng góp nhiều hơn và vừa làm đầu kéo, đầ tàu mạnh cho sự phát triển của cả nước.

Từ Nghị quyết này sẽ hoàn thiện quy hoạch, do vậy song song với hoàn thiện Nghị quyết, cần lập và triển khai thực hiện quy hoạch vùng; trên cơ sở lợi thế của các địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương.

Chủ tịch UBND TP đề nghị thành lập lại Hội đồng vùng để giám sát tiến độ thực hiện, có cơ chế cảnh báo; thành lập bộ máy giúp việc, bộ máy tư vấn với sự tham gia của các nhà quản lý có kinh nghiệm để giúp cho Hội đồng vùng giám sát và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng cho rằng cần huy động các nguồn lực để đầu tư các chương trình, dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật cho chuyển đổi số, bởi vì chuyển đổi số rất quan trọng, làm cơ sở cho kết nối và tăng trưởng; có cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh hơn để các địa phương có điều kiện tổ chức thực hiện;…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Trung ương, Bộ Chính trị quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của vùng Đông Nam bộ và các tỉnh, thành phía Nam. Tuy nhiên, việc phát triển các khu vực này còn nhiều điểm chưa tương xứng với tiềm năng, kỳ vọng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng việc tổng kết đánh giá lại việc thực hiện Nghị quyết 53 của Bộ Chính trị giúp TPHCM, vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhìn thấy được mặt mạnh, mặt còn hạn chế yếu kém, điểm nghẽn đang cản trở quá trình phát triển, từ đó định hình để phát triển trước bối cảnh mới, biến động của thế giới.

Bộ trưởng lưu ý, TPHCM phải đặt vai trò, vị trí trong bối cảnh mới, vận hội mới để làm sứ mệnh mới của mình, từ đó đặt ra quan điểm phải phát triển cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn, xứng đáng là đầu tàu kinh tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Nguồn: HCM CityWeb