Thứ Tư , 21 Tháng Hai 2024
Home » Tin tức » Thu ngân sách TP HCM tăng cao nhờ các khoản thu đột biến

Thu ngân sách TP HCM tăng cao nhờ các khoản thu đột biến

Ngày 2/6, bà Phạm Thị Hồng Hà – Giám đốc Sở Tài chính TP HCM cho biết, thu ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm của thành phố tăng cao. Trong đó, có phát sinh một số khoản thu đột biến làm số thu 5 tháng đầu năm 2022 đạt 54,28% dự toán, tăng hơn 19,52% so với cùng kỳ.

Theo thống kê của Sở Tài chính thành phố, thu từ khu vực kinh tế đạt 54,36% dự toán, tăng 11,63% so cùng kỳ là do doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương nghiệp, ngành vận tải, kho bãi tăng trưởng tốt. Đồng thời, phát sinh một số thu đột biến từ việc đánh giá lại tài sản và chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp đã góp phần làm tăng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp và số thuế giá trị gia tăng trên địa bàn.

Chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp góp phần làm tăng số thu thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu từ dầu thô ước vượt 1,86% dự toán, tăng 82,54% so cùng kỳ là do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh; nhu cầu tiêu thụ tăng, các doanh nghiệp xăng dầu tăng sản lượng bán hàng; doanh nghiệp chuyển sang kê khai thuế tại TP HCM…

Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ là do hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính của các nhà đầu tư trên thị trường tăng trưởng tốt trong những tháng đầu năm, công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản được tăng cường; người dân tận dụng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP làm nhu cầu sở hữu ô tô tăng cao góp phần tăng thu trên địa bàn.

Ngoài ra, do phát sinh một số khoản thu đột biến (các đơn vị thực hiện nộp tiền thuê đất 1 lần, nộp sớm so với quy định…) làm một số khoản thu tăng cao so với cùng kỳ, cụ thể: thu tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất mặt nước, thu khác (tăng gấp 2 lần so cùng kỳ).

Bà Phạm Thị Hồng Hà nhận định, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2022 – 2025, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm khắc phục những đứt gãy chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng; giúp doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022, một số chính sách ưu đãi thuế  đã phát huy hiệu quả, góp phần kích thích tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Đặc biệt, các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực tài chính ngân hàng, thương nghiệp, ngành vận tải, kho bãi có số thu tăng so với cùng kỳ, góp phần tăng số thu cho ngân sách trên địa bàn thành phố.

Dù thu ngân sách tăng cao, song theo lãnh đạo Sở Tài chính TP HCM, tổng chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm (không tính tạm ứng) không cao. Cụ thể, chi ngân sách địa phươn là 21.022,616 tỷ đồng, đạt 21,09% dự toán, giảm 11,91% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư 4.487,926 tỷ đồng, đạt 10,31% dự toán, giảm 37,20% so cùng kỳ.