Thứ Tư , 28 Tháng Chín 2022
Home » Công nghệ » TPHCM công bố 6 chương trình nghiên cứu KH-CN

TPHCM công bố 6 chương trình nghiên cứu KH-CN

Sở KH-CN TPHCM vừa tổ chức Hội nghị “Công bố Chương trình nghiên cứu và định hướng nghiên cứu KH-CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025”, “Triển khai công tác quản lý, sử dụng xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH-CN sử dụng vốn nhà nước”.

Theo đó, TPHCM triển khai 6 chương trình nghiên cứu KH-CN, gồm: Chương trình nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số; Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ công nghiệp; Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe; Nghiên cứu, phát triển ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; Nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý và phát triển đô thị; Vườn ươm khoa học và công nghệ Trẻ.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH-CN TPHC vM, nhiệm vụ KH-CN sẽ theo hướng ứng dụng nhiều hơn, giảm bớt một số nghiên cứu cơ bản. Nhiệm vụ KH-CN do TPHCM đặt hàng hoặc hỗ trợ cần đảm bảo 3 yếu tố: giải quyết trực tiếp các vấn đề mà thành phố quan tâm; hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh; nâng cao tiềm lực KH-CN của thành phố. Tất cả hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tấn Ba (SGGP)