Thứ Ba , 28 Tháng Chín 2021
Home » Doanh nghiệp » Khởi động chương trình “thương hiệu vàng Thành Phố Hồ Chí Minh”

Khởi động chương trình “thương hiệu vàng Thành Phố Hồ Chí Minh”

Sáng 1/12, Sở Công Thương TPHCM phối hợp Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức buổi giới thiệu chương trình Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thành quả xây dựng thương hiệu sản phẩm ấn tượng, gắn với sự nhận diện về Sài Gòn – TP. Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương  TP, cho rằng mục tiêu của Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực và thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu gắn liền với phát triển năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; đồng thời, tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của thương hiệu của doanh nghiệp TP tại thị trường trong nước và quốc tế.

Các thương hiệu đạt giải “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” bên cạnh việc được tôn vinh, quảng bá; sẽ được Thành phố triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực phát triển nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Minh Hùng, Tổng Biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn – Chủ tịch Hội đồng bình chọn Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Giải thưởng Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chi Minh sẽ được tổ chức hàng năm  và thương hiệu sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ) được tham gia bình chọn là thương hiệu được hình thành và thuộc sở hữu của doanh nghiệp TPHCM (có trụ sở chính tại TP); thương hiệu thuộc sở hữu của doanh nghiệp tham gia bình chọn được xây dựng tối thiểu 02 năm tỉnh tới ngày tham gia bình chọn.

Hội đồng bình chọn sẽ ưu tiên xem xét bình chọn thương hiệu sản phẩm trong 04 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu và 09 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu. Doanh nghiệp đăng ký thương hiệu tham gia bình chọn phải chấp hành tốt mọi quy định trong sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. – Thương hiệu tham gia bình chọn không vi phạm về bản quyền sở hữu và gian lận thương mại.

Giải thưởng của năm 2020 được tiến hành từ tháng 12-2020 và danhsách những doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được trao danh hiệu Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được công bố và vinh danh vào tháng 1-2021.

Việc tổ chức binh chon Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện công khai minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Một doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia binh chọn một sản phẩm; nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đạt các tiêu chí đề ra sẽ được trao giải Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp tham gia bình chọn sẽ được Hội đồng bình chọn xem xét, chấm điểm và đồng thời cũng lấy ý kiến bình chọn của người tiêu dùng. Những thương hiệu sản phẩm được Hội đồng bình chọn chấm đạt 70% trên tổng số điểm sẽ được báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng thông qua để trình Chủ tịch UBND TP xem xét, công nhận. Thành viên Hội đồng bình chọn là các chuyên gia có uy tín về xây dựng thương hiệu. Tiêu chí chấm điểm các thương hiệu sản phẩm tham gia bình chọn dựa trên tính tuân thủ; sự phát triển; tính sáng tạo; đầu tư cho thương hiệu và quản trị thương hiệu; chất lượng và an toàn của sản phẩm/dịch vụ; trách nhiệm với cộng đồng.