Thứ Năm , 5 Tháng Tám 2021
Home » Tin tức » 15-18/10: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

15-18/10: Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Chiều 12/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo TP đã phối hợp tổ chức Họp báo thông tin về tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội diễn ra từ ngày 14/10 đến 18/10 với sự tham dự của 444 đại biểu chính thức, trong đó có 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành uỷ. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ dự và phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình.

Bên cạnh đó huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển nhanh bền vững vì cả nước, cùng cả nước và vì hạnh phúc của người dân.

Theo ông Lê Văn Minh, Phó Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thành phố và nhân dân cả nước. Với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TPHCM quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới.

TPHCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh – thành phố Anh hùng, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Đại hội lần này giới thiệu 72 người, bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê nói thêm, Đại hội lần này bầu ra những cán bộ có năng lực, trong sạch, mẫu mực…để đảm nhận trách nhiệm nặng nề mà nhân dân thành phố và cả nước mong mỏi.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI có 51 cơ quan báo chí đăng ký cử phóng viên tác nghiệp đưa tin. Ban tổ chức Đại hội sẽ họp báo thông tin kết quả làm việc của đại hội trong từng ngày.