Thứ Sáu , 18 Tháng Sáu 2021
Home » Kinh tế » Doanh nghiệp mong muốn sớm được hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng bền vững

Doanh nghiệp mong muốn sớm được hỗ trợ phát triển hạ tầng năng lượng bền vững

Ngày 22/7, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, TP. Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 do Ban kinh tế Trung ương tổ chức.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại diễn đàn năng lượng

Diễn đàn nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 55-NQ/TW về Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Chương trình sự kiện bao gồm 01 Diễn đàn Cấp cao, 04 phiên Hội thảo Chuyên đề và 01 triển lãm về các mô hình, công nghệ năng lượng hiện đại.

Các doanh nghiệp mang đến nhiều công nghệ như điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNGs)… Theo đánh giá, trong 5 năm tới, Việt Nam cần khoảng 50.000 MW điện để phát triển kinh tế. Các công nghệ mới tại Việt Nam sẽ giúp tạo đột phá cho phát triển năng lượng thời gian tới.

Theo định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để chuyển giao hiệu quả sang định giá theo thị trường, nhiều tổ chức quốc tế khuyến nghị Việt Nam cần phải xây dựng một kế hoạch cải tổ giá toàn diện và giảm thiểu tác động của Nhà nước lên định giá năng lượng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là hoàn thiện thể chế để tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển điện năng và kiểm soát sự phát triển đúng hướng, hiệu quả bên vững.

Việc tháo gỡ độc quyền, gỡ bỏ rào cản, tạo môi trường minh bạch, thông thoáng, giúp khối tư nhân tham gia vào ngành năng lượng, thu hút nguồn cung, nguồn cầu về vốn khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

Vấn đề “Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong Chiến lược phát triển năng lược quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” được các doanh nghiệp quan tâm, thảo luận.

Bộ trưởng  Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại diễn đàn

Xu thế và kinh nghiệm quốc tế về chuyển dịch cơ cấu năng lượng được chia sẻ từ các chuyên gia nước ngoài qua hình thức trực tuyến. Từ đó đóng góp tư vấn các giải pháp công nghệ cho chuyển đổi năng lượng thành công tại Việt Nam.

Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư dự án năng lượng ở nước ngoài. Thúc đẩy hợp tác với các quốc gia có tiềm năng về nghiên cứu và phát triển năng lượng, đặc biệt là năng lượng tái tạo; tranh thủ hợp tác nâng cao năng lực và tiềm lực khoa học công nghệ đối với cán bộ và tổ chức khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng.