Thứ Năm , 9 Tháng Bảy 2020
Home » Giáo dục - Y tế » TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giáo dục thông minh

TPHCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giáo dục thông minh

Sáng 20/12, UBND TPHCM tổ chức Hội thảo giáo dục thông minh nhằm đánh giá tổng thể hiệu quả của một số mô hình giáo dục thông minh đang triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM để từ đó củng cố, mở rộng, nâng cao và nhân rộng các mô hình hay.

Chủ trì hội thảo có các lãnh đạo: Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.

Hiện nay TP đang triển khai đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”. Trong đó giáo dục phải đi trước, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế, tạo nguồn lực để xây dựng TP văn minh, hiện đại.

Trong thực tế, giáo dục phổ thông của TP đã sớm nhận thức, tập trung đầu tư một cách toàn diện để xây dựng và phát triển “Giáo dục thông minh”. Cụ thể, TP xây dựng hạ tầng cơ sở hiện đại đáp ứng hiệu quả hoạt động dạy và học, xây dựng nguồn nhân lực cho giáo dục thông minh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, tạo môi trường giáo dục thuận lợi.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như tốc độ tăng dân số cơ học quá cao, số lượng học sinh tăng lên rất nhanh tạo ra áp lực đầu tư xây dựng trường lớp, đáp ứng yêu cầu chỗ học cho học sinh, ngoài ra đây cũng là rào cản cho mục tiêu xây dựng mô hình dạy học tiên tiến, hiện đại.

Bên cạnh đó, hình thức tổ chức dạy học truyền thống gắn với việc truyền thụ kiến thức, tài liệu in, thời gian biểu cố định… đã khiến giáo dục thiếu tính linh hoạt, sáng tạo.

Mặc dù còn nhiều rào cản, nhưng để đáp ứng nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế, GD phổ thông TPHCM phải đầu tư, đẩy mạnh giáo dục thông minh.

GD thông minh như là một hệ thống hỗ trợ quản lý giáo dục và quản trị nhà trường, giảng dạy và học tập thông minh, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thông tin, truyền thông của thế kỷ 21; đáp ứng những thay đổi trong hệ thống GD hiện đại như chương trình và nội dung GD, học liệu và phương tiện dạy học, phương pháp và hình thức dạy học…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, TPHCM là đô thị lớn, trung tâm về nhiều mặt của cả nước, khu vực, đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác quản lý, điều hành. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những thành tựu công nghệ thông tin – truyền thông mang đến cho TP cơ hội nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, xây dựng các tiện ích phục vụ doanh nghiệp, người dân. Vì vậy, lãnh đạo TP sớm nhận thức và quyết tâm xây dựng đô thị thông minh, trong đó giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định phải đi trước, là nền tảng, động lực của quá trình xây dựng TP trở thành đô thị thông minh.

Ông Liêm đề nghị Sở GD&ĐT TP tiếp tục tiếp thu, đánh giá đúng và đầy đủ thực trạng giáo dục thông minh tại các trường phổ thông. Tham mưu việc tiếp tục triển khai thực hiện giáo dục thông minh trên địa bàn TP trên các phương diện nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

Thứ nhất, đổi mới phương pháp dạy-học, kiểm tra-đánh giá, triển khai giáo dục STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo… gắn với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Thứ hai, đầu tư, sử dụng các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, thông minh và các tiện ích thông minh phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp toàn diện, hiệu quả để phát triển giáo dục thông minh tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Thứ tư, UBND TP cùng các quận, huyện cùng quan tâm, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin và truyền thông cho các trường, hướng tới xây dựng hoàn thành kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin ngành giáo dục, là cơ sở để kết nối các phần mềm, tạo cơ sở dữ liệu dùng chung…