Chủ Nhật , 19 Tháng Một 2020
Home » Giáo dục - Y tế » 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2019 -2020

5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2019 -2020

 Ngày 6/8, Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ ngành và 63 tỉnh, thành phố tại các điểm cầu truyền hình trực tuyến.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, năm học 2018-2019 đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Năm học này, toàn ngành giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về GD-ĐT.

Theo Bộ trưởng, năm học 2019-2020 ngành giáo dục tiếp tục thực hiện theo lộ trình 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản đã đề ra, quyết tâm khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc.

Trong đó ngành giáo dục tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; rà soát sắp xếp các trường Sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ 2, giải quyết vấn đề thừa thiếu giáo viên, chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý các trường mầm non, phổ thông, đổi mới tự chủ đại học.

Thứ 4, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu, tăng năng suất lao động và hội nhập quốc tế.

Thứ 5, đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị, các ý kiến thảo luận cũng làm rõ những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua; những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, trong đó làm rõ trách nhiệm của Bộ GD-ĐT, các bộ ngành và địa phương; cùng đó là các ý kiến tư vấn, góp ý, hiến kế cho ngành Giáo dục thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ đặt ra trong năm học mới 2019 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả mà ngành giáo dục đã đạt được trong năm học vừa qua, trong đó có việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2019 an toàn, khách quan.

Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo địa phương phải rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhất là hệ thống các trường mầm non, phổ thông, tạo điều kiện cho con em và người dân, đồng thời phải bố trí đủ quỹ đất để xây dựng hệ thống trường học.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp các trường sư phạm, tập trung vào các trường sư phạm trọng điểm, các trường khác có lộ trình làm vệ tinh trong bồi dưỡng giáo viên cho địa phương. Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Trường sư phạm phải đào tạo ra nhà giáo dục, không phải là thợ dạy”.

Các cơ sở giáo dục đại học phải rà soát, sắp xếp lại mạnh mẽ hơn để đảm bảo chất lượng và các điều kiện cho phát triển. Thủ tướng yêu cầu có lộ trình kiên quyết đối với những trường chất lượng thấp.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ đóng cửa một số cơ sở giáo dục đại học kém chất lượng trong thời gian dài; kiểm tra và dừng đào tạo các ngành đào tạo kém chất lượng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để chấn chỉnh…

Về giáo viên, Thủ tướng yêu cầu địa phương phải rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ hiện nay. Bên cạnh đó, các địa phương có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên đảm bảo tiêu chuẩn để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đặc biệt, vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh- sinh viên, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của gia đình – nhà trường và xã hội, trong đó nhà trường đóng vai trò trung tâm.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh giải pháp tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tự chủ đại học, trong đó có vấn đề hội đồng trường; nghiên cứu cơ chế thí điểm trường mầm non, phổ thông có điều kiện thực hiện tự chủ chi thường xuyên…

Nguồn: HCM CityWeb