Thứ Hai , 19 Tháng Tám 2019
Home » Giáo dục - Y tế » Tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

Tìm giải pháp để phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao

(DNNN) – Sáng 2/8, trường Đai học Văn Hiến phối hợp với Vụ Đào tạo – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức Hội thảo Quốc tế: ”Phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao ngành du lịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Hội thảo nhằm tạo ra môi trường học thuật để các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các sáng kiến và giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và những năm sắp tới.

PGS.TS Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Trần Văn Thiện, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến nhấn mạnh, để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực cung ứng ra thị trường đang trong tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu”, chưa đạt yêu cầu để doanh nghiệp tiếp nhận… Do đó, để thực hiện mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế – xã hội, đòi hỏi cần phải có những chính sách đột phá, các giải pháp tổng thể, phải tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, để khơi thông, tạo điều kiện cho ngành du lịch có những bước phát triển mới. Vấn đề phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực có chất lượng cao đang là thách thức lớn đối với du lịch Việt Nam.

Toàn cảnh hội thảo

Theo Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), mỗi năm toàn ngành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Còn theo  báo cáo của Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (ITDR) với tốc độ tăng trưởng là 6,2%/năm trong giai đoạn 2011-2015, đến hết năm 2015, nhu cầu nhân lực làm việc trực tiếp (hướng dẫn viên du lịch, lễ tân…) trong ngành ước tính cần 620.000 người và đến năm 2020 nhu cầu nhân lực của ngành du lịch tăng lên khoảng 870.000 lao động trực tiếp với tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2016-2020 là 7,0%/năm.

Hiện nay, cả nước có hơn 190 cơ sở đào tạo du lịch và tham gia giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp du lịch ở trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo ngắn hạn, gồm: 65 trường đại học có các khoa du lịch; 55 trường cao đẳng (có 10 trường cao đẳng chuyên đào tạo du lịch trong đó có 8 trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); 71 trường trung cấp.

Đào tạo ngành du lịch tại Đại học Văn Hiến

Phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế là nhiệm vụ đặt ra khi ngành du lịch được trao vị trí quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu hệ thống kinh tế quốc dân. Đây là thách thức cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch lữ hành cũng như các hệ thống trường đào tạo những ngành học này.

Tại hội thảo, các diễn giả đã tập trung trình bày các tham luận tập trung ở các nội dung chính như: những nghiên cứu về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển du lịch nói chung và nhân lực du lịch nói riêng; một số kinh nghiệm của các nước trong khu vực và quốc tế về phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao cùng bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; những vấn về thực trạng, yêu cầu mới cũng như các nhân tố tác động và những giải pháp đột phá đề phát triển nhân lực du lịch chất lượng cao ở Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) và hội nhập quốc tế.

Vấn đề đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách du lịch quốc tế hay liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực du lịch hay chủ đề Phương pháp giảng dạy du lịch bậc đại học trong bối cảnh CMCN 4.0 cũng được các diễn giả đề cập tại các báo cáo tham luận.

Mai Ngân