Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Home » Tin tức » Người nghèo TP đã đã biết vươn lên thay đổi cuộc sống

Người nghèo TP đã đã biết vươn lên thay đổi cuộc sống

(DNNN) – Sáng 22/5, UBND TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của TP giai đoạn 2016-2020. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung; Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan.

Trong 3 năm qua TPHCM đã giảm tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo so với kế hoạch, kéo giảm các chiều thiếu hụt của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Người nghèo TP đã dần loại bỏ tư tưởng an phận, ỷ lại, biết tổ chức cuộc sống, tận dụng cơ hội từ chương trình giảm nghèo để thay đổi cuộc sống.

Qua 3 năm (2016-2018) tổ chức thực hiện các chính sách tác động và hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo TP giai đoạn 2016-2020, TP có 60.622 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và 58.703 hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo.

Tính đến ngày 31/12/2018, TP còn lại 3.767 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,19% tổng hộ dân TP và 22.882 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 1,15% tổng hộ dân TP; còn 287 hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc diện chính sách có công (có 10 hộ nghèo và 277 hộ cận nghèo).

TP có 10 quận với 145 phường (quận 1, 3, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Tân Bình và Bình Tân) và 28 phường thuộc 6 quận (quận 4, 7, 8, 9, Bình Thạnh và Thủ Đức) hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP giai đoạn 2016-2020; 1 quận với 15 phường (quận 5) và 23 phường thuộc 5 quận (quận 2, 3, 6, 11 và Bình Thạnh) hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo TP giai đoạn 2016-2020.

Về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn Quốc gia: TP không còn hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn nghèo Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (vào cuối năm 2016); cuối năm 2018, còn 94 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận nghèo Quốc gia giai đoạn 2016-2020, chiếm 0,005% tổng hộ dân TP.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đánh giá cao những giải pháp, nỗ lực, chung sức đồng lòng của TP thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trong thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung cho biết, TP đã huy động tối đa các nguồn lực kinh tế từ các tầng lớp xã hội trên địa bàn, trong đó nguồn ngân sách của TP hàng năm luôn được ưu tiên dành cho công tác xóa đói giảm nghèo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung đề nghị chính quyền TP tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; củng cố bộ máy cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tuyên truyền nhân rộng giải pháp, cách làm hay, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Dịp này, UBND TPHCM đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và Bằng khen cho 64 tập thể, 69 cá nhân có thành tích thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2016-2020.

PV